R

Radyo : Elektrik aracılığıyla sesleri ileten cihaz.

Raf : Eşyaları düzgün ve tertipli bir şekilde kullanmamıza aracı olan nesne uzun tahta.

Rahat : Gamsız, sıkıntı, ve keder gibi duygular beslemeyen kişi.

Rakam : Matematik yazısı.

Rakip : Her kulvarda kendine eş değer görülen kişiyi, geçme isteği.

Kaynak : Türk Dil Kurumu