Osmanlı İmparatorluğu Kuruluşu

Osmanlı İmparatorluğu, Oğuzların bir boyu olan Kayı boyunun büyüyp gelişmesi ile oluşmuş ve ortalama 600 yıl cihana hükmetmiş bir imparatorluktur. En kalabalık Türk topluluğu olan kayılar, Oğuzların Bozok kolunun Günhan soyundan gelmektedir. Kayı boyunun simgesi ise iki ok arasında yer alan ok ve yaydan oluşmaktadır.

Kayı ne demek diye bir soru ile karşılaşırsanız eğer, Kayı ;Güçlü, kuvvetli manasına gelmektedir. Kurucu olan Osman bey de Kayı boyundan gelmektedir. 1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu topraklarına Türk boyları göç etmeye başlamış, Kayılar da diğer Türk boyları ile birlikte bu bölgelere göç etmişlerdir. İlk olarak Doğu Anadolu bölgesini kendilerine yurt edinen Kayılar, Daha sonraları yani ortalama 13. yy başlarında Selçuklu sultanı 1. Alaaddin Keykubat tarafından Ankara’nın batı bölgesi olan Karacadağ bölgesine yerleştirildiler. 1243 yılında yaşanan Kösedağ bozgunundan sonra daha fazla çoğalan Mogol Baskılarından dolayı Kayılar yerlerinden ayrılarak gçö etmeye başladılar. Biraz daha batıya ilerleyen Kayılar son olarak Selçuklu-Bizans sınırında bulunan Söğüt ve Domaniçe gelerek burayı yurt edindiler. O dönemde Söğüt kışlık olarak kullanılmaktaydı, Domaniçide yaylak olarak kullanmaya başlamışlardı.

Osmanlı Devleti ne zaman kuruldu sorusunun cevabı kesinlikle 1299 yılı olmalıdır. Peki Osmanlı Devleti Nerede Kuruldu sorusunun cevabı da Bilecik Söğüt’tür.

Kuruluş ve Osman Bey Dönemi

Kayı boyunun başında Ertuğrul bey vardı. 1281 yılında Ertuğrul bey ölünce boyun başına oğlu Osman bey geçmiştir.

O dönemde Anadolu da Bizans’ın hükümdarlığı çok zayıflamıştı. Hatta Bizans Tekfurları bağımsız birer hükümdar gibi davranıyorlardı. Ayrıca Tekfurun hükmettiği topraklardaki halk oldukça memnuniyetsizdi. Osman bey de bu durumdan faydalanarak topraklarını genişletmek üzere bir dizi siyaset izlemiştir. Batıya doğru büyüme eğilimi olan bu siyaset gereği çevredeki Bizans şehirlerine akınlar yapmaya başlamıştı.

Osman bey, toprak geliştirme politikası gereği ilk yaptığı sefer Eskişehir yakınlarında bulunan Karacahisar üzerine oldu. Karacahisar’ı aldıktan sonra burayı beyliğinin merkezi yapmıştır. Yani Osmanlı devletinin ilk merkezi Karacahisar’dır. Bu başarıdan dolayı Türkiye Selçuklu Sultanı Osman Bey’e sancak ve bir takım hediyeler göndermiştir. Bu olaydan sonra Osman Bey Selçuklu imparatorluğunun Bizans Sınırında bulunan bir uç beyi haline gelmiştir.

Selçuklu imparatorluğunun uç beyi olduktan sonra Osman bey İnegöl, yarhisar ve Bilecik kalelerini de fethetmiştir. Bir müddet sonra Bizans imparatorluğunun üstüne yürüdü. Bu gazalardan sonra Anadolu da bulunan birçok Türk beyliklerinin sevgisini ve muhabbetini kazanan Osman bey aynı zaman da bazı Bizans Tekfurları ile de dostluk kurmuştur. Bu dostluklar neticesinde bölgedeki siyasi gücünü arttırmış oldu. İlhanlılar Türkiye Selçuklu sultanını tahttan indirmiş ve İran’a götürmüşlerdi. Bu olan Osmanlı Beyliği için tam bir dönüm noktası olmuştur. Selçuklu sultanı esir alındıktan sonra bazı Selçuklu devlet adamları Osman beyin yanına gelerek ona hizmet etmek istediklerini söylemişler ve hizmetine girmişlerdir. Anadolu’da ortaya çıkan boşluktan faydalanan Osman bey Bağımsızlığını ilan ederek Osmanlı İmparatorluğunu 1299 yılında kurmuştur.

Belikten Osmanlı İmparatorluğuna

Bağımsızlığını ilan eden Osman bey,Marmara bölgesindeki fetihlerini arttırdı. Yenişehir ve Yunanistanı 1300 yılında fethettikten sonra Devletinin merkezini Karacahisar dan Yenişehir’e taşımıştır. Bu büyümeden rahatsız olan birkaç Bizans Tekfuru birleşerek Osman Beyin karşısına çıkmıştır. 1302 yılında Koyunhisar da karşılaştığı orduda, Bursa, kestel, Orhaneli ve Kite tekfurlarının orduları bulunmaktaydı. Bu savaş ilk Osmanlı-Bizans savaşı olarak tarihlere geçmiştir. Yani ilk Osmanlı – Bizans Savaşı sorusunun cevabı 1302 yılında Koyunhisar da olmuştur. Bu birleşik orduyu bertaraf eden Osman bey Fetihlerine hızla devam etmiştir. Sırası ile Bursa, iznik ve İzmit’ii Fethetmek istiyordu fakat büyük bir siyaset yapması gerekiyordu çünkü öncelikle bu şehirlerin etrafında ki kalelerin fethedilmesi gerekmekteydi. Nitekim de o şekilde uyguladı. 1308 yılında İznik yolu üzerinde bulunan Karahisar ‘ı ele geçirdi. Ardından 1313 yılında da Sakarya Bölgesinde ki diğer kaleleri almıştır. 1315 yılından sonra yoğun bir şekilde Bursa üzerine yaptığı baskıları arttırmıştır. fakat sağlığı bozulan Osman bey Devlet işlerini oğlu Orhan beye bırakmıştır. Devlet işlerini devralan Orhan bey hız aralık bırakmadan babasının başlattığı Bursa kuşatmasına devem etti ve 1326 yılında Bursayı Fethetti. Bursayı Fetheden Orhan Bey Osmanlı devletinin başkentini Bursa’ya taşımıştır. Bursa fethi döneminde babası Osman bey vefat edince oğlu Orhan bey Devletin başına geçmiştir.

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Haritası

Osmanlı devletinin başına geçen Orhan bey döneminin ilk yıllarında Kocaeli bölgesinin büyük kısmını topraklarına katmışlardı. Kuzey tarafta İstanbul boğazına kadar ve Karadenize kadar olan bölgeye hakimdiler. Güney tarafında ise İznik’i kuşatma altına almışlardı. Gelişmeler bu şekildeyken Bizans devleti de hem kaybettiği toprakları geri alabilmek hemde İznik şehrine yardım edebilmek için III. Andronikos’u görevlendirdi. Orhan beyde bu gelişme üzerine İznik kuşatmasını yarıda bırakarak o dönemde ki adı Palekanon olan şimdi Maltepe olan bölgede 1329 yılında bu orduyu karşıladı. İki ordu arasında ki büyük mücadeleyi Osmanlı ordusu kazanmıştır. Maltepe savaşı olarak geçen bu savaştan sonra artık Bizans Anadolu topraklarında hükmünü iyice yitirmiş oldu..

Avrupa’da İngiltere de ve Fransa da yaşanan yüzyılın savaşları Osmanlının İzmiti Fethettiği 1337 yılından başlayarak 1453 yılına kadar sürmüştür.

1329 yılında yaşanan maltepe savaşından sonra İznik’i tekrar kuşatan Orhan bey baskılarını arttırdı. Dışarıdan yardım gelmeyeceğine kanaat getiren iznik halkı 1331 yılında teslim olmak zorunda kalmıştır. İznik fethinden sonra sırası ile 1333 yılında Gemlik ve 1337 yılında İzmit’i topraklarına katan Orhan bey Bizans’ın Anadolu’da ki varlığına son vermiştir.

Osmanlı devleti genişlemeye devam etti. Bursa ve çevresinde bulunan kaleleri aldıktan sonra Karesioğulları ile komşu olmuştur. Çanakkale ve Balıkesir bölgesini elinde tutan ve marmara ile Ege denizlerine kıyısı olan Karesioğulları beyliği denizde gazalar yapmakta çok maharetliydiler. Karesi Beyinin ölümünün ardından beylikte taht kavgaları başlamıştı. Bu durumdan yararlanan Orhan bey 1345 yılında Karesioğulları beyliğini topraklarına katmıştır. Toprakları ülkesine katınca Karesi Donanmasını da ordusuna katmıştır. Ayrıca Önde gelen birçok komutanı da hizmetine almıştır. Bu komutanların isimleri Hacı İlbey, Ece Halil ve Evrenuz Beydir. Orhan beyin Karesioğulları beyliğini topraklarına katması, Anadolu Türk islam birliğini sağlama yolunda önemli bir hamle olarak görülmektedir.

Yorumlar

Henüz Yorumlanmamış...İlk Yorumu Sen Yapmak İstermisin...!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar