Tiryaki Hasan Paşa Kimdir

Doğum yeri bilinmemektedir. Takribi 1530 yılında doğduğu düşünülmektedir. Tütün veya kahveyi çok içmesi sebebi ile Tiryaki lakabını almıştır. Sarayda Enderun mektebinde eğitim görmüştür. Sultan 3. Murat‘ın şehzadeliği zamanında Manisa da şehzadenin Baş Muhasipliğini (Baş Muhasebeci) yaptı. Sultan 3. Murat tahtta çıkınca Rikabdarı (Üzengi Ağası) oldu. Saraydan İzvornik Sancakbeyliğine atandı. Bu görevde iken Mekemorya, Kanar ve Meçud kalelerinin alınmasını sağladı.

1583’de Göle, 1587’de Pojega Sancakbeyi oldu. Kısa bir süre sonra Beylerbeylik görevi ile Zigetvar’a gönderildi. 1594’de Bosna Beylerbeyi oldu. 1595 yılının ekim ayında Vaç seferine katıldı. Osmanlı-Avusturya savaşları sırasında Eflak ve Boğdan cephesinde bulunan Hasan Paşa Osmanlı birliklerinin yenilip geri çekilmesi üzerine yalnız kalmış, geri çekilmeyi onuruna yediremeyip saldırmak istemişse de atının dizginlerine yapışan kethüdası ; Devletlu efendim siz nasıl düşmana karşı yalnız savaşırsınız! Sizin vücudunuz bu millete lazımdır, diyerek onu bırakmamıştır. Bu durum Hasan Paşanın gözü karalığına bir örnektir. 1600 yılında Kanije kalesi fethedilerek bu bölge Beylerbeylik konumuna getirilip yönetimi Hasan Paşaya verilmiştir.

Bir yıl sonra Kanije kalesini Avusturya, Fransız, Alman, Macar, İtalya, İspanya ve Papalık birliklerinden oluşan müttefik kuvvetlere karşı muhteşem bir şekilde savundu ve düşmanı bozguna uğrattı. Adı tarihe Kanije Savunması ile geçti. Tiryaki Hasan Paşa 1601 yılında Bosna, 1602’de Budin, 1603’ de Rumeli Beylerbeyliği’ne getirildi. Celali isyanlarının bastırılmasında, Kuyucu Murat Paşa ile birlikte hareket etti. Tiryaki Hasan Paşa yetenekleri sayesinde yenilgi yüzü görmemiştir. Çok fazla yabancı dil bilmesi nedeni ile batı eyaletlerinde vazifelendirilmiştir. En uzun görev yaptığı yer 20 yıl vazifelendirildiği Zigetvar valiliğidir. Zekası, askeri becerisi ve göreve bağlılığı ile tanınırdı. Bilime büyük değer verir, bilgin ve sanatçıları sever ve korurdu. Budin Beylerbeyi vazifesinde iken 1611 yılında vefat etmiştir. Ölümü devlet ileri gelenleri ve halk arasında büyük üzüntüye sebep olmuştur.

Yorumlar

Henüz Yorumlanmamış...İlk Yorumu Sen Yapmak İstermisin...!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar