Ali Kuşçu Kimdir

Ali Kuşçu 1403 de Özbekistan’ın Semerkand şehrinde doğmuştur, kuşçu soy ismi genelde merak uyandırır. Bazı rivayetlere göre babası doğancı başıdır, fakat bu bilgi de teyit edilememiştir. Ali Kuşçu ilk öğrenimine Semerkand da başlamış akabinde öğrenimine bursa da Kadı zade rumi’nin yanında devam etmiştir. Kendi dalında başarılı olan Uluğ beyin kendisinden astronomi ve matematik dersleri almıştır, Bursa da eğitimini tamamladıktan sonra yeniden Semerkand Kirman’a geri dönüş yapış ve Uluğ beyin kurduğu rasathanede müdürlük görevini üstlenmiştir, Müdürlük yaptığı süreçte Uluğ beyin (1421) Zic adını verdiği yıldızların hareket ettiği ve yerlerini göstere bilen. bir nevi pusula görevini üstlendiğini anlatan cetvel ismini taşıyan eserini kaleme almasına yardımcı olmuştur.

Uluğ beyin oğlu, Abdüllâtif Gürgani tahtına hükmederken devlete yapmış olduğu ihanetten dolayı idam hükmü verilip uygulanınca Semertkand medreselerindeki derslere son verme kararı almış ve sonrasında Hacca gitmek için Tebriz yollarına revan olmuştur, (1449 )

Tebriz hükümdarı olan Uzun Hasan, Ali Kuşçu’nun zekasına hayran kalmış ve kendisinin yanında bir süre ikamet etmesini istemişti. Hükümdarı kırmayan Ali Kuşçu hatta bir süre Uzun Hasan’ın Osmanlılarla barış görüşmelerinde kalem darlık yapmıştır, hatta 2 ci Mehmet’e elçi olarak yollanmıştı, Ali Kuşçunun sahip olduğu bilgeliğe hayranlık beslediğini gizlemeyen 2 ci Mehmet, Ali kuşçunun bir süre İstanbul da kalmasını istemiş fakat Ali Kuşçu elçilik görevini noktalamadan bu nazik daveti kabul edemeyeceğini söylemiştir.

Ali Kuşçu Tebriz,e döndüğünde ailesinin yanına alarak İstanbul’a gitmek için yola çıkmıştır. Osmanlı kendisini – Ak koyunlu sınır bölgesinde büyük bir coşkuyla, heyecanla ve şenliklerle karşılamıştır. 2 ci Mehmed, in emriyle Ayasofya medresesine Ali Kuşçuyu müderris olarak göreve atanmıştır, Ali Kuşçu vefat edene kadar Ayasofya müderris görevinin başından ayrılmamıştır.

Ali Kuşçu vefat ettiğinde arkasında miras olarak bıraktığı eserleri aşağıda sırası ile belirttik…

Ali Kuşçunun Astronomi Türündeki  Eserleri

Şerh-i Zîc-i Uluğ Bey

Risâle fî Halli Eşkâli Mu‘addili’l-Kamer li’l-Mesîr (Fâide fî Eşkâli ‘Utârid)

Risâle fî Asli’l-HâricYumkin fî’s-Sufliyyeyn

Şerh ‘ale’t-Tuhfeti’ş-Şâhiyye fî’l-Hey’e

Risâle der ‘İlm-i Hey’e

El-Fethiyye fî ‘İlmi’l-Hey’e

Risâle fî Halli Eşkâli’l-Kamer

Ali Kuşçunun Matematik Eserleri:

er-Risâletu’l-Muhammediyye fî’l-Hisâb

Risâle der ‘İlm-i Hisâb

Kelâm ve Usûl-i Fıkıh Eserleri:

eş-Şerhu’l-Cedîd ‘ale’t-Tecrîd

Hâşiye ‘ale’t-Telvîh

Mekanik Aletleri Hakkındaki Eseri:

et-Tezkire fî Âlâti’r-Ruhâniyye

Ali Kuşçunun Dil ve Belagat Eserleri:

Şerhu’r-Risâleti’l-Vad‘iyye

el-İfsâh

el-‘Unkûdu’z-Zevâhir fî Nazmi’l-Cevâhir

Şerhu’ş-Şâfiye

Risâle fî Beyâni Vad‘i’l-Mufredât

Fâ’ide li-Tahkîki Lâmi’t-Ta‘rîf

Risâle mâ Ene Kultu

Risâle fî’l-Hamd

Risâle fî ‘İlmi’l-Me‘ânî

Risâle fî Bahsi’l-Mufred

Risâle fî’l-Fenni’s-Sânî min ‘İlmi’l-Beyân

Tefsîru’l-Bakara ve Âli ‘İmrân

Önemli Not : Değerli ziyaretçilerimiz Ali Kuşçu hakkında bizim yanlış bildiğimiz veya eksik olan birşey ile karşılaşırsanız eğer aşağıdaki yorumlar kısmından bize lütfen bildirin…Teşekkür ederiz…

Yorumlar

Henüz Yorumlanmamış...İlk Yorumu Sen Yapmak İstermisin...!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sidebar