Türkçe Sözlük

Ö

Öbek : Birbirlerine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin içinde olduğu grup ,küme. Öbür : Diğer şey, öteki. Ödemek : Satın aldığınız şeyin karşılığında satıcıya bedelini vermek, Borçlu olduğumuz şeyin karşılığını alacaklıya vermek. Ödev : Yapmamız , yerine getirmemiz gereken vazife veya görev. Ödül : Yaptığınız işten dolayı veya gösterdiğiniz başarıdan dolayı verilen mükafat veya… read more »

R

Radyo : Elektrik aracılığıyla sesleri ileten cihaz. Raf : Eşyaları düzgün ve tertipli bir şekilde kullanmamıza aracı olan nesne uzun tahta. Rahat : Gamsız, sıkıntı, ve keder gibi duygular beslemeyen kişi. Rakam : Matematik yazısı. Rakip : Her kulvarda kendine eş değer görülen kişiyi, geçme isteği. Kaynak : Türk Dil Kurumu

Ü

Ücret : İş karşılığı ödenen para veya mal. Üçgen : Üç köşeli, üç açılı,üç kenarı kapalı geometrik şekil. Üçüz : Üç kardeşin birlikte doğumundan dolayı kardeşlere verilen isim. Ülke : Bir ülkenin egemenliğinde bulunan topraklara verilen isim. Ümit : Bekleme, beklenti. Üremek : Çoğalmak, doğurmak. Üretici : Üreten, Yetiştiren. Ürkek : Korkak, çekinen. Ürün :… read more »

V

Vaat : İşleri tamamlayabilmek adına verilen söz. Vade : Borcun ödenebilmesi için veya bir işin yapılabilmesi için verilen süre. Vadi : Dağların arasında yer alan uzun geçit. Vahşi : Ehli olmayan, Yabani Vakit : Zaman Valiz : Elde taşınmaya müsait küçük çanta. Vana : Borularda sıvı ve gazların dolaşımını kontrol altında tutmaya yarayan aygıt. Vantilatör… read more »

Y

Yaban : İnsanın yaşamadığı ıssız yer. Yabancı : 1. Milleti başka olan kişi2. Çevremizden olmayan tanınmayan kimse Yağış : Havada bulunan Su buharının yoğunlaştıktan sonra yeryüzüne ısının değişmesine bağlı olarak yağmur kar veya dolu olarak düşmesi hali. Yağmur : Havada ki Su buharının yoğunlaşarak damlalar halinde yeryüzüne inmesi. Yaka : 1. Giysilerin boyun kısmında bulunan… read more »

Z

Zafer : Büyük zorlukların sonucunda edinilen başarı veya savaşın kazanılması hali. Zahmet : Yorgun olma, zorluk. Zalim : Acıma duygusu olmayan, zulüm eden. Haksız davranan. Zambak : Zambakgiller diye adlandırılan iri güzel ayrıca çok yıllar yaşayabilen bir süs bitkisidir. Zar : Oldukça ince yaprak şeklinde bir neyi örtü, tavla gibi bir çok oyunda kullanılan kare… read more »

Sidebar