Tarihteki Devletler

Büyük Selçuklu Devleti

Tarih sahnesinde büyük öneme sahip olan Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve 1092 yılında ise 4 parçaya ardından da beyliklere bölünmüştür. 1037 yılında bağımsızlığını ilan eden Selçuklu devleti başkent olarak Bağdatı seçmiştir. Sınırları ilerleyen yıllarda Mezopotamya, ardından Anadolu ve iç Asya bölgesine kadar ilerlemiş çok güçlü ve dönemin en önemli Türk Devleti… read more »

Selçuklu Devleti Nasıl Yıkıldı

Uzun yıllar boyunca Selçuklu devletinin sınırlarını genişletmek için at sırtında seferlere katılan ve Türk dünyasının en büyük coğrafyasına sahip bir ülke haline getiren Melikşah’ın ölümünden sonra Selçuklu devletini başına gelen oğlu Berkyaruk, saltanata sahip çıkamamıştır. Selçuklu devletinin yıkılması en üst makamdan başlamıştır. Berkyaruk tahta geçtikten sonra varisler bunu kabul etmedi ve tek tek ayaklanarak Selçuklu… read more »

Urartular

Milattan Önce birinci YY başlarında Van Gölü ve civarında kurulmuş olan Urartular, aslında bölgeye geçmiş dönemlerde yerleşmiş beylikler ve kavimlerin birleşmesi ile ortaya çıkmış bir devlettir. Aşiret liderleri ver beyler toplanarak birleşmişler ve kendilerini daha iyi savunmak ve daha hızlı birşekilde gelişmek adına bir devlet kurmuşlardır. Bu devletin adı da Urartular’dır. Urartular’ın en güçlü olduğu… read more »

Lidyalılar

Milattan önce 6. Yüzyıl da Anadolu medeniyetleri arasında yer alan Lidyalılar, Menderes ve Gediz ırmakları arasında olan bölgede yaşamışlardır. Bu bölgeye Lidya, orada yaşayanlara da Lidyalılar denmektedir. Bölgeye doğudan gelen Lidya halkı, Hint-Avrupa kavimlerindendir. İlk dönemlerde hintlilerin ardından da Frigyalılar’ın egemenliği altına girmişlerdir. Hitit diline benzer bir dil kullanan Lidyalılar, Milattan önce 680 yılında Friglerin… read more »

Bizans İmparatorluğu

Roma imparatorluğu sınırlarını o kadar büyümüştü ki ikiye bölünerek Doğu ve Batı Roma imparatorluğu şeklinde iki farklı isim almıştı. Doğu Roma imparatorluğu yani Bizans imparatorluğu M.S. 395 yılında kurulmuştur. Yüzyıllar boyunca hükümdarlığı devam etmiş ve 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul’un fethinin ardından yıkılmıştır. Bizans imparatorluğu adını Alman Hieronymus Wolf koymuştur. Bizans imparatorluğu… read more »

Sidebar