Savaşlar

Kanije Savunması

Kanije Savunması 09 Eylül ile 18 Kasım 1601 yılları arasında meydana gelmiştir. Balatin gölünden çıkıp, Drava nehrine karışan Berk suyunun üç taraftan çevrelediği bataklık bir yer üzerinde kurulan Kanije, Osmanlı-Avusturya arasında bulunan çok önemli bir üst konumunda idi. 1532 yılında Kanunî Sultan Süleyman Han’ın, Alman Seferi olarak da bilinen Üçüncü Macaristan Seferi esnasında Osmanlılar tarafından… read more »

Malazgirt Savaşı

Türk Tarihinde Malazgirt Savaşının önemi çok büyüktü. Malazgirt ovasında yapılacak olan bu savaş Türk boylarının Anadoluyu yurt edinmelerinin önünü açmıştı. Malazgirt savaşının öncesi ve sonrası olarak incelediğimiz bu yazımızı dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bizans, iç karışıklıklar ile mücadele ederken bir yandan da Selçukluların akınları sürmekteydi. Selçuklular akınlarını iyice arttırmıştı. Siyasi oyunlar ve iç karışıklıklar ile… read more »

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı, 1040 yılında Gazneliler ile Selçuklular arasında Mery şehrinde bulunan Dandanakan kalesi önünde gerçekleşmiştir. Dandanakan Savaşının Sonuçları Sultan Mest için çok ağır olmuştur. Gaznelilerin sultanı olan Sultan Mesut Han, 1038 yılında Selçuklulara karşı aldığı mağlubiyetin ardından çoğunluğunu atlı süvarilerin oluşturduğu 100.000 kişilik bir orduyu iki senede topladı. Selçuklu ordusu, Gazneliler gibi güçlü ve donanımlı… read more »

Sidebar