Tiryaki Hasan Paşa hayatı

Tiryaki Hasan Paşa Kimdir

Doğum yeri bilinmemektedir. Takribi 1530 yılında doğduğu düşünülmektedir. Tütün veya kahveyi çok içmesi sebebi ile Tiryaki lakabını almıştır. Sarayda Enderun mektebinde eğitim görmüştür. Sultan 3. Murat‘ın şehzadeliği zamanında Manisa da şehzadenin Baş Muhasipliğini (Baş Muhasebeci) yaptı. Sultan 3. Murat tahtta çıkınca Rikabdarı (Üzengi Ağası) oldu. Saraydan İzvornik Sancakbeyliğine atandı. Bu görevde iken Mekemorya, Kanar ve… read more »

Sidebar