noterin görevi

Noter Nedir?

Noter nedir sorusunun cevabını bilmeyenler için sizlere bu sayfayı hazırladık. Noter, aslında devlet tarafından atanan lisanslı kamu görevlisi olarak tarif edebiliriz. Noterin yetkileri arasında Sözleşme,kişilerin onayını alma, ipotek yapma gibi belgeleri yürütme yetkisine sahiptir. Evrakların resmiyet kazanması için gerekli imzayı atma yetkisine sahiptir. Belgelerin imzalandığına tanıklık ettiğini ibra ederek kendi imzasını atarak devletin kendisine verdiği… read more »

Sidebar