Mikrobun mucidi

Mikrobu Kim Buldu

Değerli okuyucularımız mikropların hastalıkları yaydığı şeklindeki keşif 19. yy da Pasteur adındaki Fransız bilgine atfedilse de aslında 15. yy da büyük islam alimi, bilgini ve hekimi olan Akşemseddin Hz. tarafından kaleme alınan kitabında geçmiştir. Yani aslında Mikrobu tanımlayan kişi Akşemseddin’dir. Akşemseddin Hazretleri kimdir derseniz eğer size şöyle bir kısa bilgi verelim, Sadece Akşemseddin Hazretlerinin İstanbul’un… read more »

Sidebar