Lidya

Lidyalılar

Milattan önce 6. Yüzyıl da Anadolu medeniyetleri arasında yer alan Lidyalılar, Menderes ve Gediz ırmakları arasında olan bölgede yaşamışlardır. Bu bölgeye Lidya, orada yaşayanlara da Lidyalılar denmektedir. Bölgeye doğudan gelen Lidya halkı, Hint-Avrupa kavimlerindendir. İlk dönemlerde hintlilerin ardından da Frigyalılar’ın egemenliği altına girmişlerdir. Hitit diline benzer bir dil kullanan Lidyalılar, Milattan önce 680 yılında Friglerin… read more »

Sidebar