2020 Ocak 12

Kanije Savunması

Kanije Savunması 09 Eylül ile 18 Kasım 1601 yılları arasında meydana gelmiştir. Balatin gölünden çıkıp, Drava nehrine karışan Berk suyunun üç taraftan çevrelediği bataklık bir yer üzerinde kurulan Kanije, Osmanlı-Avusturya arasında bulunan çok önemli bir üst konumunda idi. 1532 yılında Kanunî Sultan Süleyman Han’ın, Alman Seferi olarak da bilinen Üçüncü Macaristan Seferi esnasında Osmanlılar tarafından… read more »

Tiryaki Hasan Paşa Kimdir

Doğum yeri bilinmemektedir. Takribi 1530 yılında doğduğu düşünülmektedir. Tütün veya kahveyi çok içmesi sebebi ile Tiryaki lakabını almıştır. Sarayda Enderun mektebinde eğitim görmüştür. Sultan 3. Murat‘ın şehzadeliği zamanında Manisa da şehzadenin Baş Muhasipliğini (Baş Muhasebeci) yaptı. Sultan 3. Murat tahtta çıkınca Rikabdarı (Üzengi Ağası) oldu. Saraydan İzvornik Sancakbeyliğine atandı. Bu görevde iken Mekemorya, Kanar ve… read more »

Sidebar