2020 Ocak

Büyük Selçuklu Devleti

Tarih sahnesinde büyük öneme sahip olan Büyük Selçuklu Devleti 1037 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve 1092 yılında ise 4 parçaya ardından da beyliklere bölünmüştür. 1037 yılında bağımsızlığını ilan eden Selçuklu devleti başkent olarak Bağdatı seçmiştir. Sınırları ilerleyen yıllarda Mezopotamya, ardından Anadolu ve iç Asya bölgesine kadar ilerlemiş çok güçlü ve dönemin en önemli Türk Devleti… read more »

Selçuklu Devleti Nasıl Yıkıldı

Uzun yıllar boyunca Selçuklu devletinin sınırlarını genişletmek için at sırtında seferlere katılan ve Türk dünyasının en büyük coğrafyasına sahip bir ülke haline getiren Melikşah’ın ölümünden sonra Selçuklu devletini başına gelen oğlu Berkyaruk, saltanata sahip çıkamamıştır. Selçuklu devletinin yıkılması en üst makamdan başlamıştır. Berkyaruk tahta geçtikten sonra varisler bunu kabul etmedi ve tek tek ayaklanarak Selçuklu… read more »

Kanije Savunması

Kanije Savunması 09 Eylül ile 18 Kasım 1601 yılları arasında meydana gelmiştir. Balatin gölünden çıkıp, Drava nehrine karışan Berk suyunun üç taraftan çevrelediği bataklık bir yer üzerinde kurulan Kanije, Osmanlı-Avusturya arasında bulunan çok önemli bir üst konumunda idi. 1532 yılında Kanunî Sultan Süleyman Han’ın, Alman Seferi olarak da bilinen Üçüncü Macaristan Seferi esnasında Osmanlılar tarafından… read more »

Tiryaki Hasan Paşa Kimdir

Doğum yeri bilinmemektedir. Takribi 1530 yılında doğduğu düşünülmektedir. Tütün veya kahveyi çok içmesi sebebi ile Tiryaki lakabını almıştır. Sarayda Enderun mektebinde eğitim görmüştür. Sultan 3. Murat‘ın şehzadeliği zamanında Manisa da şehzadenin Baş Muhasipliğini (Baş Muhasebeci) yaptı. Sultan 3. Murat tahtta çıkınca Rikabdarı (Üzengi Ağası) oldu. Saraydan İzvornik Sancakbeyliğine atandı. Bu görevde iken Mekemorya, Kanar ve… read more »

Urartular

Milattan Önce birinci YY başlarında Van Gölü ve civarında kurulmuş olan Urartular, aslında bölgeye geçmiş dönemlerde yerleşmiş beylikler ve kavimlerin birleşmesi ile ortaya çıkmış bir devlettir. Aşiret liderleri ver beyler toplanarak birleşmişler ve kendilerini daha iyi savunmak ve daha hızlı birşekilde gelişmek adına bir devlet kurmuşlardır. Bu devletin adı da Urartular’dır. Urartular’ın en güçlü olduğu… read more »

Lidyalılar

Milattan önce 6. Yüzyıl da Anadolu medeniyetleri arasında yer alan Lidyalılar, Menderes ve Gediz ırmakları arasında olan bölgede yaşamışlardır. Bu bölgeye Lidya, orada yaşayanlara da Lidyalılar denmektedir. Bölgeye doğudan gelen Lidya halkı, Hint-Avrupa kavimlerindendir. İlk dönemlerde hintlilerin ardından da Frigyalılar’ın egemenliği altına girmişlerdir. Hitit diline benzer bir dil kullanan Lidyalılar, Milattan önce 680 yılında Friglerin… read more »

Koca Yusuf Kimdir

Koca Yusuf 1856 yılında dünyaya gelmiştir. Koca Yusuf Nereli diye arama yapanlar kesinlikle Bulgaristanlı olduğunu görecekler. Koca Yusuf Bulgaristan Şumru‘ludur. Koca Yusuf oldukça büyük bir cüssesi vardı. Koca Yusuf kaç kilo sorusunun cevabını da şu şekilde verelim, Koca Yusuf eski ölçü birimi ile 120 okka, Kg cinsinden bakıldığında ortalama 144 Kg. geliyordu.Koca Yusuf’a Koca Lakabını… read more »

Sidebar