2019 Aralık

Malazgirt Savaşı

Türk Tarihinde Malazgirt Savaşının önemi çok büyüktü. Malazgirt ovasında yapılacak olan bu savaş Türk boylarının Anadoluyu yurt edinmelerinin önünü açmıştı. Malazgirt savaşının öncesi ve sonrası olarak incelediğimiz bu yazımızı dikkatle incelemenizi tavsiye ediyoruz. Bizans, iç karışıklıklar ile mücadele ederken bir yandan da Selçukluların akınları sürmekteydi. Selçuklular akınlarını iyice arttırmıştı. Siyasi oyunlar ve iç karışıklıklar ile… read more »

Samsa Çavuş Kimdir

Samsa Çavuş karakteri tarihte gerçekte var olan bir komutandır. Samsa Çavuş yaşadığı dönemde Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi nin yakın silah arkadaşlarındandır. Tarihte 600 yıl hüküm sürecek olan Osmanlı Devletinin kuruluşunda önemli görevler üstlenmiş büyük bir komutandır. Tarihi bilgilere göre doğum yeri ve tarihi tam olarak bilinmektedir. Ayrıca Samsa Çavuş, Osmanlı devletinde Çavuş Rütbesini kullanan… read more »

Dandanakan Savaşı

Dandanakan Savaşı, 1040 yılında Gazneliler ile Selçuklular arasında Mery şehrinde bulunan Dandanakan kalesi önünde gerçekleşmiştir. Dandanakan Savaşının Sonuçları Sultan Mest için çok ağır olmuştur. Gaznelilerin sultanı olan Sultan Mesut Han, 1038 yılında Selçuklulara karşı aldığı mağlubiyetin ardından çoğunluğunu atlı süvarilerin oluşturduğu 100.000 kişilik bir orduyu iki senede topladı. Selçuklu ordusu, Gazneliler gibi güçlü ve donanımlı… read more »

Bizans İmparatorluğu

Roma imparatorluğu sınırlarını o kadar büyümüştü ki ikiye bölünerek Doğu ve Batı Roma imparatorluğu şeklinde iki farklı isim almıştı. Doğu Roma imparatorluğu yani Bizans imparatorluğu M.S. 395 yılında kurulmuştur. Yüzyıllar boyunca hükümdarlığı devam etmiş ve 1453 yılında Fatih Sultan Mehmet Han tarafından İstanbul’un fethinin ardından yıkılmıştır. Bizans imparatorluğu adını Alman Hieronymus Wolf koymuştur. Bizans imparatorluğu… read more »

Ali Kuşçu Kimdir

Ali Kuşçu 1403 de Özbekistan’ın Semerkand şehrinde doğmuştur, kuşçu soy ismi genelde merak uyandırır. Bazı rivayetlere göre babası doğancı başıdır, fakat bu bilgi de teyit edilememiştir. Ali Kuşçu ilk öğrenimine Semerkand da başlamış akabinde öğrenimine bursa da Kadı zade rumi’nin yanında devam etmiştir. Kendi dalında başarılı olan Uluğ beyin kendisinden astronomi ve matematik dersleri almıştır,… read more »

Sidebar