2019 Eylül

R

Radyo : Elektrik aracılığıyla sesleri ileten cihaz. Raf : Eşyaları düzgün ve tertipli bir şekilde kullanmamıza aracı olan nesne uzun tahta. Rahat : Gamsız, sıkıntı, ve keder gibi duygular beslemeyen kişi. Rakam : Matematik yazısı. Rakip : Her kulvarda kendine eş değer görülen kişiyi, geçme isteği. Kaynak : Türk Dil Kurumu

Zenobia Kimdir?

Zonobia çok sevdiği eşini ve üvey oğlunu suikast saldırısı sonucunda 276 yılında kaybediyor. Suriye topraklarında bulunan Palmira İmparatorluğunun başına geçerek tarih yazmaya başladı. Zonobia tahta geçtikten sonra 2 yıl gibi çok kısa bir sürede Roma’nın ilerlemesi durdurmakla kalmamış aynı zamanda Mısır ve Anadoluyu da işgal etmeyi başarmıştır. Zenobia at kullanmaz kendin piyadeleriyle yürümeyi tercih edermiş… read more »

Akşemseddin Hazretleri Kimdir

Akşemseddin Hazretleri Biyografi : Akşemseddin Hazretleri, Hicri 792 yılında Şam’da dünyaya gelmiştir. Miladi olarak 1389 ila 1390 yılları arasında olduğu tahmin edilmektedir. Babası ile Amasya’ya yaklaşık yedi yaşında gelmiştir. Anadolu ya yedi yaşlarında iken geldiği bilinmektedir. O dönemde çocuklar Kuran’ı Kerim’i küçük yaşta ezberliyordu. Aynı şekilde Akşemseddin de küçük yaşta Kuran’ı Kerim’i küçük yaşta ezberlemişti…. read more »

Seyit Onbaşı Kimdir?

Seyit Onbaşı Nereli sorusu ile başlarsak eğer, Seyit Onbaşı Balıkesir’in Havran İlçesine bağlı Çamlık köyünde diğer adı ile Manastır köyünde dünyaya gelmiştir, fakirlik için içinde doğmuş ve büyümüştür. 1909 yılında askerlik için çağrılmış ilk görev yeri bilinmemektedir. Tezkeresini almadan balkan savaşları başlamıştır. Bu sebepten dolayı Seyit onbaşı Çanakkale topçu eri olarak görevlendirilmiştir. Seyit onbaşı fiziki… read more »

Kara Fatma Kimdir?

Fatma Seher 1888, Erzurum, da dünyaya gelmiştir. Fatma Seherin eşi askerdir, eşiyle Edirne de ikamet etmiştir, vatan sevgisiyle dolu olan yüreğiyle asker eşinin yanında Sarıkamış ta doğu cephesinde görev üstlenmiştir, ama maalesef eşi savaş sırasında şehit düşmüştür. Eşinin vefatından sonra akrabalarından bir grup müfreze kurmuş ve komuta etmek için başlarına geçmiştir. Fatma Seher Sivas kongresini… read more »

Ü

Ücret : İş karşılığı ödenen para veya mal. Üçgen : Üç köşeli, üç açılı,üç kenarı kapalı geometrik şekil. Üçüz : Üç kardeşin birlikte doğumundan dolayı kardeşlere verilen isim. Ülke : Bir ülkenin egemenliğinde bulunan topraklara verilen isim. Ümit : Bekleme, beklenti. Üremek : Çoğalmak, doğurmak. Üretici : Üreten, Yetiştiren. Ürkek : Korkak, çekinen. Ürün :… read more »

V

Vaat : İşleri tamamlayabilmek adına verilen söz. Vade : Borcun ödenebilmesi için veya bir işin yapılabilmesi için verilen süre. Vadi : Dağların arasında yer alan uzun geçit. Vahşi : Ehli olmayan, Yabani Vakit : Zaman Valiz : Elde taşınmaya müsait küçük çanta. Vana : Borularda sıvı ve gazların dolaşımını kontrol altında tutmaya yarayan aygıt. Vantilatör… read more »

Y

Yaban : İnsanın yaşamadığı ıssız yer. Yabancı : 1. Milleti başka olan kişi2. Çevremizden olmayan tanınmayan kimse Yağış : Havada bulunan Su buharının yoğunlaştıktan sonra yeryüzüne ısının değişmesine bağlı olarak yağmur kar veya dolu olarak düşmesi hali. Yağmur : Havada ki Su buharının yoğunlaşarak damlalar halinde yeryüzüne inmesi. Yaka : 1. Giysilerin boyun kısmında bulunan… read more »

Z

Zafer : Büyük zorlukların sonucunda edinilen başarı veya savaşın kazanılması hali. Zahmet : Yorgun olma, zorluk. Zalim : Acıma duygusu olmayan, zulüm eden. Haksız davranan. Zambak : Zambakgiller diye adlandırılan iri güzel ayrıca çok yıllar yaşayabilen bir süs bitkisidir. Zar : Oldukça ince yaprak şeklinde bir neyi örtü, tavla gibi bir çok oyunda kullanılan kare… read more »

Berlin Duvarı Tarihi

2. Dünya savaşında büyük bir yenilgi yaşayan Almanya, başkenti Berlin işgalci kuvvetleri tarafından maalesef 4,e bölündü, İngiliz, Almanya, Berlin, bölgesi olarak adlandırıldı. Kısa bir süre sonra batı ittifakını örnek alarak benzer şekilde bir yönetim kuruldu, Sovyetler ittifaka karşı çıktı ve sosyalizme kucak açarak ,çitti ve otoriter bir rejim kurmaya başladı. Doğu Almayandan batı Almanya ya… read more »

Sidebar